Бизнес ангел – какво представлява и как може да Ви помогне за успешен бизнес?

Публикувано от - април 24, 2023

Бизнес ангели в София Бизнес ангел – какво представлява и как може да Ви помогне за успешен бизнес? Видовете бизнес ангели Бизнес ангел е инвеститор, който предоставя финансова подкрепа на малки и средни предприятия, като за размяна получава дял от компанията или еквивалент в бъдещи печалби. Бизнес ангелите са обикновено бивши предприемачи, известни личности или